SOCATRA SA is een algemeen familiebouwbedrijf opgericht in 1967. De onderneming is actief in de residentiële, commerciële en tertiaire sector, voor de particuliere en openbare markt.

Namens het directiecomité en de raad van bestuur van SOCATRA NV bevestigen wij dat wij binnen ons bedrijf een beleid willen voeren dat de kwaliteit, de zorg voor het milieu en de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers garandeert. Dit beleid voldoet aan de eisen van de geldende wetten en normen om onze organisatie voortdurend te verbeteren om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende belanghebbenden die met ons bedrijf werken, en om meer aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van de klant.

Onze waarden

De inzet van alle medewerkers is essentieel.
Elk van hen is verantwoordelijk voor zelfcontrole om de conformiteit van de activiteiten te garanderen, en de werfleiding zal de controles plannen volgens de specifieke kenmerken van de terreinen en de vastgestelde risico's.

SOCATRA is gebaseerd op motivatie,
vertrouwen, respect,
solidariteit en de waarde van individueel initiatief. De lichamelijke integriteit van alle medewerkers en van derden is een prioriteit.

Colaboration
Engagement

De directie van de onderneming zet zich ook in voor de ontwikkeling van een efficiënt en vooruitstrevend managementsysteem op basis van procescontrole en risico- en opportuniteitsanalyse.

Ze ondersteunt degenen die de processen sturen en alle medewerkers, zodat ze bijdragen tot de efficiëntie van de processen, en zorgt ervoor dat de middelen voor een goede werking van het managementsysteem beschikbaar zijn.

Management
Environnement
Milieu

Ook de zorg voor het milieu is van het grootste belang, en daarom willen we de impact van onze activiteiten op het milieu beheersen.

Kwaliteit

Het bedrijf waarborgt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden dankzij zijn Uitvoeringsmethode afdeling door een beroep te doen op ingenieurs (Stabiliteit, Speciale Technieken en Controle)

Qualité