SOCATRA
Verklaring over het algemene beleid van de directie op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu.

SOCATRA NV NV is een algemeen familiebouwbedrijf dat meer dan 50 jaar geleden is opgericht. De onderneming is actief in de residentiële, commerciële en tertiaire sector, voor de particuliere en openbare markt.

Namens het directiecomité en de raad van bestuur van SOCATRA NV bevestigen wij dat wij binnen ons bedrijf een beleid willen voeren dat de kwaliteit, de zorg voor het milieu en de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers garandeert. Dit beleid voldoet aan de eisen van de geldende wetten en normen om onze organisatie voortdurend te verbeteren om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende betrokken partijen die met ons bedrijf werken, en om meer aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van de klant.

In het licht hiervan zal risicopreventie op het gebied van gezondheid en veiligheid, zorg voor het milieu en kwaliteit in elke fase van ons werk worden uitgewerkt. Deze aanpak zal op een participatieve manier worden toegepast bij onze medewerkers en de hele organisatorische hiërarchie zal hiervoor verantwoordelijkheid dragen.

De inzet van alle medewerkers is essentieel. Elk van hen is verantwoordelijk voor zelfcontrole om de conformiteit van de activiteiten te garanderen, en de werfleiding zal de controles plannen volgens de specifieke kenmerken van de terreinen en de vastgestelde risico's.

S.A. SOCATRA steunt op motivatie, vertrouwen, respect, solidariteit en de waarde van individueel initiatief.
De lichamelijke integriteit van alle medewerkers en van derden is een prioriteit. Net als de zorg voor het milieu, en daarom willen we de impact van onze activiteiten op het milieu beheersen

Het voorkomen van incidenten, ongevallen, materiële schade, overlast enz. is zowel economisch als menselijk een noodzaak.

De directie van de onderneming zet zich ook in voor de ontwikkeling van een efficiënt en vooruitstrevend managementsysteem op basis van procescontrole en risico- en opportuniteitsanalyse. Ze ondersteunt degenen die de processen sturen en alle medewerkers, zodat ze bijdragen tot de efficiëntie van de processen, en zorgt ervoor dat de middelen voor een goede werking van het managementsysteem beschikbaar zijn.

Het management hecht enorm veel belang aan het analyseren en verbeteren van de werking van de onderneming door fouten, nalatigheid en tijdverlies te vermijden.
Op basis van de processen zullen jaarlijks doelstellingen worden vastgesteld en zal een actieplan worden opgesteld.

C. DE CESCO & A. DE CESCO,
Gedelegeerd bestuurders.