Socatra - Voorstelling

SOCATRA is een algemene onderneming opgericht in 1967. Het bedrijf is actief in de oprichting op het gebied van bouw, renovatie en civiele techniek. Bovendien is het bedrijf sinds haar oprichting verankerd met een Brussels aandeelhouderschap dewelke stabiel en onafhankelijk is .

In de privé bouwsector geniet het bedrijf van een ruime ervaring in nieuwbouw en vooral op het gebied van verschillende residentiële bouwen van alle maten en prestige kantoren (ambassade, bank, advocatenkantoor, enz.). Daarnaast heeft het bedrijf een grote deskundigheid verworven op het gebied van renovatie en vooral inzake ingewikkelde verbouwing of uitbreiding van gebouwen op een bezette locatie.

SOCATRA neemt ook deel aan de verwezenlijking van hotels en winkels /retail. In de afgelopen jaren heeft de rusthuissector een grote rol gespeeld in de omzet van het bedrijf.

Het bedrijf geniet van de synergiën met de zusterbedrijven op het gebied van bevordering en ontwikkeling van het vastgoed.

In de openbare of in de semi-publieke sector heeft het bedrijf belangrijke referenties behaald dankzij haar ontwerp van gemeenschapsvoorzieningen: ziekenhuizen, scholen, schouwburgen, musea, kinderdagverblijven, OCMW, enz. Sinds een tiental jaren is het bedrijf ook gespecialiseerd in het renoveren van woningen op bezette locatie. Zo heeft SOCATRA onlangs kunnen deelnemen om als tijdelijke handelsvennootschap in samenwerking met een lokale speler te kunnen deelnemen aan de renovatie van ongeveer 1.200 woningen gebruikt door een woningcorporatie van een grote stad in Wallonië.

SOCATRA was in België één van de initiatiefnemers op het gebied van publiek-privé samenwerking. De onderneming staat aan de basis, sinds de late jaren 1980, van de eerste gemengde bedrijven in residentiële ontwikkeling in Brussel. Het Brusselse Gewest was de pionier in België in deze vorm van ontwikkeling. SOCATRA was de partner bij de eerste projecten door middel van gemengde bedrijven met privé/regionaal kapitaal (GOMB).

Later zijn de samenwerkingsverbanden inzake de stedelijke ontwikkeling en / of woningbouw met de publieke sector toegenomen in een zekere omvang en SOCATRA is nu een belangrijke speler geworden op het gebied van PPS in België. Het bedrijf heeft haar partnerships met diverse openbare instellingen (regio's, gemeenten, overheidsbedrijven, bedrijven van openbare ontwikkeling, ...) of semipublieke spelers in verschillende vormen (gemengde bedrijven, wijkcontracten, DBF, enz. ..) en voor verschillende gebruiken (Residentieel, culturele centra, kleuterscholen, wegonderhoud, ordening van openbare ruimtes en parken, etc ...)

Het bedrijf heeft bijgevolg een aanzienlijk deel van haar omzet verkregen bij aanbestedingen en / of wedstrijden in de vorm van design-build-finance met architectbureau's en andere partner adviseurs.

Alles wat hier boven staat werd mogelijk gemaakt door het systeem van waarden dat een integraal onderdeel is van het beleid en de organisatie van SOCATRA. Deze waarden kunnen worden samengevat rond een aantal principes: proactief beleid, proactief milieubeleid en duurzaam bouwen, tevredenheid van de klant door de uitvoering van een goedgekeurd kwaliteitssysteem (ISO 9001), integratie op socio-economisch vlak van regio's of sub-regio's waarin zij actief is en, ten slotte het belangrijkste: cultuur en ontplooiing van de menselijke deskundigheden binnen het bedrijf.

De onafhankelijkheid van het bedrijf en het behouden van een groot deel van zijn eigen personeel voor de realisatie van zijn werven geven de mogelijkheid aan SOCATRA om zijn uitzonderlijke bijzonderheid en flexibiliteit te behouden in een markt die nu gedomineerd wordt door dochterondernemingen van grote groepen.